strona główna mapa serwisu
Szukaj: Szukaj
 
Umowy serwisowe   

Umowa standardowa:

 • może obejmować urządzenia nowe i używane,
 • zarówno na gwarancji, jak i w okresie pogwarancyjnym,
 • klient pokrywa koszty kompleksowej obsługi serwisowej na podstawie załączonych, cenników usług i materiałów eksploatacyjnych,
 • ceny są stałe w okresie obowiązywania umowy,
 • umowy-serwis świadczony jest wyłącznie na wezwanie klienta.

Umowa cykliczna:

 • obowiązują podobne zasady jak przy umowie standardowej, ale pamiętanie o terminach przeglądów i konserwacji należy do serwisu,
 • cenniki uwzględniają specjalny rabat na usługi i materiały eksploatacyjne, wynikający z regularnych wizyt serwisowych.

Umowa “koszt za kopię” (“cpc”):

 • ma zastosowanie do urządzeń nowych,
 • obejmuje jedną, stałą opłatę za obsługę serwisową,
 • rozliczana jest w cyklu miesięcznym, niezależnie od ilości maszyn objętych umową,
 • zapewnia wysoką jakość kopii przy minimalnym zaangażowaniu ze strony administratora,
 • umożliwia kontrolowanie i prognozowanie kosztów eksploatacji urządzeń,

Zalety umowy serwisowej “koszt za kopię” (“cpc”):

 • umowa może być podpisana na jedną maszynę lub cały park maszynowy,
 • przedłuża żywotność urządzenia,
 • dzięki systematycznym wymianom oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych, gwarantuje stałą niezawodną pracę maszyn objętych umową,
 • wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń,
 • przynosi wymierne korzyści w strefie finansowej oraz organizacyjnej, zapewniając sprawne funkcjonowanie firmy.

 

 

    promocje   |   kontakt                  Copyright 2006 by Positiv S.C.